Category Nhảm

Tại sao OpenCore hơn Clover

Tại sao OpenCore lại là lựa chọn tốt hơn Clover đáng để bản có thể sử dụng nó tại thời điểm hiện tại, Mình đã có 1 bài so sánh về OpenCore vs Clover ưu và nhược điểm của 2…